Skip to content

Kennis avonden

Afgelopen winter hebben de loonwerkers van Bodemkracht aan drie kennisavonden hun steentje bijgedragen. De eerste was bij de Agrarische Jongeren Meerlanden in de Stal Hoogmade. Een mooie presentatie met daarna een interactieve sessie over bodem, ruwvoer, etc. Een waardevolle avond voor alle aanwezigen en ook direct de toezegging dat de jonge agrariërs ons blijven volgen.

De tweede avond werd gegeven aan de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Rijnstreek-West. Hier heeft aan de hand van een interactieve sessie onze bodemdeskundige Dirk-Jan Roos de aanwezigen getrakteerd op een mooie hoeveelheid kennis over  de bodem. Van bodemleven tot bodemverdichting, van te weinig kalk tot teveel magnesium, van broei tot toevoegmiddel, alles is aan bod gekomen.

De derde avond was een kennisavond voor de eigen agrarische medewerkers van de gezamenlijke loonbedrijven. Hoe draag je uit dat jij ambassadeur van het loonbedrijf bent waar je werkt? Hoe ga je met je klanten om? Hoe presenteer je jezelf? Allemaal thema’s die langs kwamen. Daarna werd in vier gemengde groepen de medewerkers kennis bijgebracht via een vragenlijst over allerlei thema’s zoals bodem, ruwvoer en communicatie. Iets wat leerzaam is voor alle partijen en positief is voor de ontwikkeling van iedereen en zeker voor herhaling vatbaar.

Graag hadden wij in deze voorjaarsperiode nog een kennisevenement met de boeren georganiseerd. Helaas is dit vanwege de huidige omstandigheden niet mogelijk. Maar we laten van ons horen zodra het weer kan!

Back To Top