Skip to content

Kruidendoorzaai proef

Ook dit jaar is Bodemkracht in opdracht van LTO-Noord actief geweest met een kruiden doorzaaiproef in Zuid-Holland. LTO-Noord is opzoek naar nieuwe manieren om kruiden door te zaaien in bestaand grasland. Bodemkracht heeft de uitvoering van de werkzaamheden verricht.

Kruiden laten aanslaan

Vorig jaar is de doorzaaiproef uitgevoerd met twee verschillende machines. Dit waren de optiseeder van Mulder Agro en de rijenfrees van Landkracht. Hieruit is naar voren gekomen dat het erg lastig blijkt om kruiden aan te laten slaan in een sterke, volle grasmat. De kruiden worden weggeconcurreerd door het gras en kunnen zodoende niet opkomen of aanslaan. Daarom is er gekozen om dit jaar met twee andere type machines, die de grasmat beter terugzetten en de kruiden meer kans geven op te komen, door te zaaien.

Machines uittesten

De twee machines die afgelopen najaar in polder te vinden waren zijn de Geohobel en de Robuust. Bij iedere deelnemer aan de proef is met beide machines een ha grasland doorgezaaid met (biologische)kruiden, dus in totaal 2 ha. Het doel is om op zoek te gaan naar de meest effectieve werkwijze voor het doorzaaien van kruiden in grasland, met een minimale bodembewerking en een goede opkomst. Met deze proef willen we een divers bestand aan kruiden creëren in een bestaande zode. Daarnaast worden hiermee meer mineralen en sporenelementen in het gewas en een weerbare bodem voor o.a. droge- en natte tijden gerealiseerd.

Geohobel

De Geohobel is een mulcher bestaande uit een messenfrees die 3 tot 12 cm diep werkt met een rol erachter. Door de bovenlaag van de grond te mulchen, wordt de concurrentie met het gras geminimaliseerd en krijgen de kruiden optimaal de kans om te groeien. Voor deze proef mulchen we op  +- 3 cm, zodat het gras even goed teruggezet wordt, maar de wortelstructuur behouden blijft. Hierdoor versmeert de bodem niet, ondervinden de wormen ook geen hinder en kan het gras zich gedurende de weken erna weer goed herstellen. De Geohobel zaait volvelds.

Robuust

De Robuust is een graslandbeluchter voorzien van een zaaimachine. Anders dan Geohobel zaait de Robuust het kruidenmengsel in stroken. De molpoot doorbreekt de storende laag en verbetert hiermee de bodemstructuur, waardoor de kruiden dieper wortelen en zich beter kunnen vestigen. Met het doorbreken van storende lagen in het land kan er ook meer zuurstof in de bodem doordringen. Zuurstof is voor het bodemleven één van de belangrijkste levensvoorwaarden, net als bij mensen.

De resultaten worden door LTO-Noord bekeken en beoordeeld. Tevens zullen wij zelf ook percelen bekijken om de slagingskans van de kruiden te beoordelen aan de hand van de machines die gebruikt zijn. We houden u hier graag over op de hoogte. Ook interesse in het zaaien van (biologische)kruiden. Neem dan contact op!

 

Back To Top