Skip to content

Mestseizoen 2020

Dit jaar was er een moeizame start vanwege nattigheid, maar daarna kwam er een droge periode en konden we op volle toeren draaien. Het ging echt van het ene uiterste naar het andere en nu zien we dat het land erg droog wordt. Op dit moment worden zelfs de sleepslangen ingezet om land te beregenen. Ook de baggerpompen worden ingezet om de droogte te bestrijden en het gras “aan de gang te houden”. Bijkomend voordeel hiervan is dat de bagger werkt als natuurlijke mest en dat de diepere sloten zorgen voor een betere ontwatering en gezondere waterkwaliteit voor het vee. Na de eerste snede kunnen wij mest aanwenden met sleepslangen waar de mest goed verdund kan worden. Dit vloeit dan mooi weg tussen het gras en wordt goed opgenomen door het gewas.

Back To Top