Skip to content

Velddemo Kruidenrijk grasland

Donderdag 6 april organiseerde Bodemkracht in samenwerking met o.a. LTO-Noord, Wij.land en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer een velddemo over Kruidenrijk grasland in Langeraar. De ochtend bestond uit drie delen te weten:
✅Een presentatie van Pedro Janssen, werkzaam bij het Louis Bolk Instituut, over de soorten kruiden in grasland op met name klei en veen, het behoud hiervan en welke maatregelen getroffen moeten worden voor een geslaagde teelt.
✅Velddemonstratie van drie machines door Bodemkracht 🚜. De Geohobel door HKA-Nieuwkoop voor volvelds doorzaaien👌. De overtopfrees met zaaicomibinatie aan de herderarm voor de slootkanten door Loonbedrijf J.M. van Vliet en de Grass Profi van Gebr, van der Poel voor graslandonderhoud en direct doorzaaien van gras of graskruiden👌.
✅Bezoek in een perceel kruidenrijk grasland dat is doorgezaaid met de Geohobel. Bekeken werd wat de wortels van kruiden met de bodem doen en hoe hebben de kruiden zich gevestigd in het perceel☘🌱.
Heeft u ook vragen over het door of inzaaien van kruidenrijk grasland. Neem gerust contact op📞
Back To Top